Małgorzata Nowakowska

dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

Wykształcenie

Centre Européen Universitaire de Nancy (1984-1985)

Dyplomy

Doktor habilitowany, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 26 listopada 2004 roku

ZATRUDNIENIE

Kierownik Zespołu Języka Włoskiego (od 2010 Zakład Kultury i Języka Włoskiego) w Instytucie Neofilologii na UP w Krakowie od 2006.

Wystąpienia naukowe

Międzynarodowa Konferencja pt. « L’espressione del futuro nelle lingue naturali », 22-24 czerwca 2011, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. [47]

Praca dydaktyczna

Erasmus : wykłady z językoznawstwa romańskiego i teoretycznego w ramach szkoły doktorskiej na Uniwersytecie w Paryżu (Paris 3), 11-22.04.2005 oraz w Uniwersytecie we Florencji, 17-23.10. 2009 r.

OPIEKUŃSTWO NAUKOWE

Recenzent pracy doktorskiej Gaëlle Delepaut zatytułowanej « Contribution de la linguistique cognitive à l’identification du confort. Analyse des discours des passagers sur le confort en train », napisanej pod kierunkiem prof. Danièle Dubois (egzaminator podczas obrony – 7 grudnia 2007 na Uniwersytecie Paris 3).

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich “Plejada” (od 2007)

STYPENDIA NAUKOWO-BADAWCZE I GRANTY

2011 (24 miesiące) – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 3793/B/H03/2011/40 – projekt badawczy własny pt. „Zależność między aspektem leksykalnym a gramatycznym w języku francuskim i polskim”.

GRUPY NAUKOWO-BADAWCZE

Od 2007 – kierowanie pracą grupy badawczej na temat : „Wyrażanie związków czasowych w języku polskim i francuskim – leksyka oraz kategoria aspektu i czasu” (umowa o współpracy naukowej między Nancy 2/ATILF–CNRS i Akademią Pedagogiczną w Krakowie – 2006 r.) Do 2010r odbyło się 8 spotkań badawczych (2 w Nancy).

Wybrane publikacje

POKAŻ WSZYSTKIE PUBLIKACJE